Polítiques de les Dones

On són els 17 milions que l'Estat ha transferit per lluitar contra la violència masclista?

  • Actualitzat:
  • Creat:

L'Estat ha transferit directament a la Generalitat 12,8M€, a més de les transferències directes al territori, sumant 17M€

Des del govern estatal, liderat per Pedro Sánchez i la vicepresidenta Carmen Calvo, s'ha prioritzat la lluita contra la violència masclista impulsant el Pacte d'Estat contra la violència de gènere i dotant-la de 120M€, amb transferències directes al territori. Catalunya ha estat la 2a comunitat autònoma (per darrere d'Andalusia) més beneficiada per aquests fons. L'Estat ha transferit directament a la Generalitat 12,8M€, a més de les transferències directes al territori, sumant un total 17M€ (podeu consultar la transferència enviada a cada Ajuntament).

Aquests diners, contemplats en el Pacte d'Estat contra la violència de gènere, són d'ús finalista i estan destinat al manteniment i millora de les xarxes de recursos i serveis socials d'atenció a les víctimes, en particular a les dones especialment vulnerables. Inclou mesures d'inserció sociolaboral, campanyes de sensibilització i prevenció, protocols de coordinació i col·laboració entre les administracions i institucions competents, establir un sistema d'acompanyament de les dones; reforçar els serveis de suport als menors fills i filles; reforç en els Punts de Trobada Familiar, formació especialitzada en l'àmbit educatiu i de mitjans de comunicació i reforç d'Unitats de Valoració Integral Forense (UVIF).

Tres informes avaluatius, presentats al Parlament, dels 10 anys d'aplicació de la Llei del dret de les dones a eradicar la violència masclista (signada durant el mandat del president Montilla) denuncien que, des del 2010, les partides destinades pel Govern català a les polítiques de les dones s'han reduït el 31,5% amb greus col.lapses del sistema d'atenció a les víctimes de violència masclista. A més, seguim estant a la cua en ordres d'allunyament.  

La diputada del Grup Socialistes i Units per Avançar, Beatriz Silva, va exigir a la Consellera de Presidència al darrer Ple del Parlament "saber quin és el pressupost que té previst destinar el Govern dels seus propis recursos per combatre la violència de gènere i quan es realitzarà el Pacte Català contra la Violència Masclista que es va aprovar fer el passat mes d'octubre. Les mesures que fins ara han anunciat que duran a terme les financen amb el que l’Estat ha destinat per aquest pacte però no amb el finançament de la Generalitat” i ha insistit a la Consellera Budó que els grups parlamentaris "hauriem d'haver ja estat convocats en una taula per treure endavant el pacte català contra la violència masclista, que implica crear un gran consens polític i social".

Per la nostra part, els Ajuntaments socialistes seguim impulsant, com sempre hem fet, polítiques de prevenció, atenció i acompanyament a les dones, nenes i nens víctimes de violència masclista, ara amb el gran suport dels diners transferits pel govern central gràcies al Pacte d'Estat contra la violència de gènere, però ens preguntem on s'han invertit el total dels 17M d'euros entregats.

Alguns exemples de com els nostres Ajuntaments han invertit els diners:

L'Hospitalet del Llobregat hem dedicat els 47.011,82€ transferits per:

-Campanyes de sensibilització i prevenció de qualsevol forma de violència contra les dones.
-Promoure unitats de suport (taules de coordinació local).
-Suport i contribució a les unitats de suport per a l'exercici de les seves funcions.
-Reforç dels serveis municipals d’atenció i informació a víctimes de violència contra la dona.
-Formació especialitzada continuada de professionals en l’àmbit local.
-Reforç dels cossos de policia locals.
-Reforç dels punts de Trobada Familiar.


Gavà hem disposat d'un fons de 9.065,84 euros per aplicar a les polítiques contra la violència masclista. Amb aquest pressupost hem pogut realitzar:

- Formació als agents de la policia municipal en matèria de "violència masclista i dret penal"
- Formació a l'Hospital de Viladecans en "Intervenció en situacions de violència masclista dins de l'àmbit sanitari".
- També hem ampliat les formacions als centres d'educació secundària de la ciutat:  "Tallers de micromasclisme", "Mites de l'Amor romàntic", "violència masclista 2.0."
- Hem ofert amb gran èxit d'assistència el monòleg "no solo duelen los golpes", als alumnes de secundària.
- Campanyes informatives per a la promoció del Servei d'Informació i Atenció a les Dones de Gavà, amb l'edició de folletons en 5 idiomes (castellà, català, àrab, anglés i francés), per tal d'arribar també a dones immigrants.

 

Santa Perpètua de la Mogoda, on governem en coalició, el govern estatal li va transferir 5.292,32€ que han invertit en:

- Carpes liles (carpes informatives sobre el protocol municipal contra agressions sexistes de la Festa Major i Carnestoltes).

- Activitats del 25N

 

Lleida ciutat hem rebut  25.407,86€ del pressupost de 2018, per dur a terme actuacions des del 5 d’agost de 2018 fins al 30 de juny de 2019:

-Millora dels serveis de suport a les dones víctimes de violència masclista que requereixen d’acolliment social d’urgència (4 places d’allotjament per a dones en situació de violència masclista en un servei residencial especialitzat, 24hx365 dies; aquestes places s’afegeixen a les places de les que disposa actualment l’Ajuntament de Lleida mitjançant tres pisos socials de titularitat municipal i altres formes d’allotjament en establiments privats hotelers).

-Ampliar i millorar la informació dels serveis d’atenció a les dones que es troben en situació de violència masclista: material gràfic, cunyes a TV i ràdio local,... amb informació dels recursos i serveis a l’abast de les dones que es troben en situació de violència masclista

-Prevenció de les agressions sexistes en les festes populars i atenció a les dones que es puguin trobar en aquesta situació: Punt Lila de 23 a 5h de la matinada, campanya "Llleida, per unes festes sense agressions sexistes"

-Sensibilització ciutadana contra la violència masclista. Accions específiques adreçades al públic jove: Video sobre micromasclismes. Campanya No és no...

-Formació del personal municipal dels serveis educatius, de professionals que intervenen davant les situacions de tràfic d’éssers humans amb finalitats d’explotació sexual i laboral...

 

Cornellà hem invertit els 16.278,80€ en:

1/Incrementar les hores d'atenció professional a les dones víctimes de violència masclista.

2/Incrementar les accions de sensibilització i els programes de prevenció del protocol "Per unes festes lliures de sexisme" creant més punts liles als carrers i places.

3/Incrementar les accions de prevenció de la violència de gènere en els centres educatius de secundària de la ciutat, passant de 3 instituts a 6, el total de centres públics de la ciutat. Tots els instituts reben la formació i formen part de la XAJI (Xarxa Activa de Joves per Igualtat de Cornellà.

 

A Sant Boi del LLobregat, hem invertit els 15.474,56€  en:

-Protocol festa major Punts Liles
-Traducció que fer en cas de violència masclista a altres llengües majoritàries al municipi: anglès, francès, ucraïnès, àrab, xinès i romanès: http://igualtatsantboi.cat/guies-recursos-violencia-masclista/
-Pagaments varis a traductores de l’àrab al català pel servei d’atenció jurídica
-Grup d’ajuda mútua de dones víctimes de violència masclista (22 sessions gener-juny)
-Lectura dramatitzada, treball de textos sobre violència masclista amb grup de dones grans (24 sessions gener-juny)
-Material campanya "Això no és amor"
-Arquitectura nova web serveis violència masclista.
 

Podeu consultar les transferències a tots els Ajuntaments.